BANGKOK SUPPORT

บริการของเรา


จัดหาแรงงานฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่น

จัดหาแรงงานฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่น


จัดหาแรงงานคลังสินค้า

จัดหาแรงงานคลังสินค้า


จัดหาแรงงานขับรถ / รับ-ส่ง เอกสาร

จัดหาแรงงานขับรถ / รับ-ส่ง เอกสาร


จัดหาแรงงานตามสัญญาจ้าง

จัดหาแรงงานตามสัญญาจ้าง


จัดหาแรงงานแบบเร่งด่วน

จัดหาแรงงานแบบเร่งด่วน
BANGKOK SUPPORT

คัดสรรบุคลากรคุณภาพ


ด้วยความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในสายงานที่ไม่เป็นรองใคร การบริการของเราจึงตรงตามความต้องการ พันธกิจของเราคือการส่งมอบบุคคลากรและงานที่มีคุณภาพให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรายวันหรือพนักงานรายเดือน ที่มีประสิทธิภาพ การบริการของเรานับได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนได้มีอาชีพ เราจึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่งานของเราได้มีส่วนในการช่วยเหลือและตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่งพันธกิจของเรา
“คัดสรรบุคลากร
เพื่อคุณภาพที่ดี“

BANGKOK SUPPORT
BANGKOK SUPPORT

เกี่ยวกับเรา

เราให้บริการด้านการจัดหาแรงงานคนไทยให้แก่หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แรงงานในส่วนของฝ่ายผลิต , แรงงานในส่วนของคลังสินค้า , แรงงานในส่วนการทำความสะอาด ดูแลสวน , แรงงานในส่วนการขับรถ รับ-ส่ง เอกสาร , แรงงานที่เป็นสัญญาจ้าง และแรงงานที่ต้องการเร่งด่วน โดยเราคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการทั้งของผู้ประกอบการและลูกจ้างให้มากที่สุด

ดูเพิ่มเติมคัดกรองแรงงานที่มีคุณภาพ

แรงงานของเราคัดกรองจากประสบการณ์และความสามารถเพื่อสนองงานที่มีคุณภาพ

อบรม และฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม

แรงงานของเราจะได้รับการอบรมและฝึกทักษะให้เพิ่มเติม ก่อนที่จะเข้าไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน

ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย

เรามีเครือข่ายจัดหาแรงงานทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถหาแรงงานให้ได้


0123456789001234567890%
บริษัท


0123456789001234567890%
โรงเรียน


0123456789001234567890%
โรงแรม


01234567890%
ร้านอาหาร

Contact Us

BANGKOK SUPPORT จัดหาแรงงานไทยที่มีคุณภาพเพื่อประกอบอาชีพหลักเช่น แม่บ้าน ทำความสะอาด ตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน โรงแรม ฯลฯ

About Us


ที่อยู่ : 259/51 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220034-104-554088-227-1462bs_bangkok@hotmail.com

QR CODE


Map

Call Now Button