Service

บริการจัดหาแรงงาน

ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่นๆ

ให้บริการจัดหาแรงงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการพนักงานในฝ่ายผลิต และฝ่ายต่างๆ ช่วยทำให้สะดวก สบาย หมดปัญหาเรื่องการสรรหาคนเข้าทำงานฝ่ายผลิต และหมดกังวลเรื่องการลาออกของคนงาน หรือการขาดแคลนคนงานอีกต่อไป
บริการจัดหาแรงงาน

ฝ่ายคลังสินค้า

ให้บริการจัดหาแรงงาน “คลังสินค้า“ เหมาะสำหรับ โกดัง โรงงาน และอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บสินค้าเป็นจำนวนมาก และต้องการแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้การดำเนินงานราบรื่น ไม่ต้องกังวลเรื่องแรงงานไม่เพียงพออีกต่อไป
บริการจัดหาแรงงาน

พนักงานขับรถ , รับ-ส่ง เอกสาร

ให้บริการจัดหาแรงงาน “ขับรถ , รับ-ส่งเอกสาร“ เหมาะสำหรับบริษัทขนส่ง บริษัททั่วไป และอื่นๆ เรามีแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมเข้าปฏิบัติงาน ทำให้งานของท่านดำเนินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดคนอีกต่อไป
บริการจัดหาแรงงาน

ตามสัญญาจ้างงาน

ให้บริการจัดหาแรงงาน “ตามสัญญาจ้างงาน“ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการแรงงานใช่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีกำหนดเวลาชัดเจนตามสัญญาจ้างงาน และเรามีแรงงานที่มีสามารถปฏิบัติงานได้ตามสัญญาจ้าง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งของผู้จ้าง และลูกจ้าง อย่างเท่าเทียมกัน
บริการจัดหาแรงงาน

กรณีเร่งด่วน

ให้บริการจัดหาแรงงาน “แบบกรณีเร่งด่วน“ สำหรับธุรกิจ บริษัท ห้าง ร้าน ต่างๆ เกิดปัญหาขาดแรงงาน และต้องการใช้แรงงานอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินงานต่อไป ทางเราพร้อมช่วยเหลือในปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเราจะคัดสรรแรงงานเข้าไปสมทบให้อย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น

Contact Us

BANGKOK SUPPORT จัดหาแรงงานไทยที่มีคุณภาพเพื่อประกอบอาชีพหลักเช่น แม่บ้าน ทำความสะอาด ตามสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน โรงเรียน โรงแรม ฯลฯ

About Us


ที่อยู่ : 259/51 หมู่ 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220034-104-554088-227-1462bs_bangkok@hotmail.com

QR CODE


Map

Call Now Button